A mogło już nas nie być

Tylko dzięki determinacji niektórych osób nie mających za bardzo co z czasem robić możemy znów razem przeżywać - mamy nadzieję - niezapomniene chwila podczas następnego JAZ festwalu


Tylko dzięki determinacji niektórych osób nie mających za bardzo co z czasem robić możemy znów razem przeżywać - mamy nadzieję - niezapomniene chwila podczas następnego JAZ festwalu


Comments (0)


Add a Comment

Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment:


Latest Comments